تویسرکان                     0813492547                              09331801700

نمونه کارها

0813214356

09331801700

www.binerstudio.com

کارگاه بینر

یک مرکز چند منظوره آموزشی .

ارائه دهنده خدمات کامل راه اندازی و توسعه کسب و کار است

که در سال 1397 در تویسرکان راه اندازی شد.

تویسرکان ،خیابان باهنر خیابان ولیعصر(عج) نبش گوچه شکوهی